--ΣΥΣΠΕΙΡΩΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ------ ΟΙ ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΙ ΤΩΝ ΕΔ ΚΑΙ ΣΑ ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΣΕΕ

....www.syndesmosee.org .... ... Η ΜΟΝΗ ΕΝΤΙΜΗ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ.... ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΛΑΟΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΟΣ ΠΡΟΧΩΡΑΜΕ ΜΕ ΤΟΝ ΣΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΤΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ...

Σάββατο, 28 Απριλίου 2012

Προεκλογικοί Διορισμοί


Ημερομηνία: 25/04/2012 08:54:31ΑΔΑ: Β4ΩΧΙ-Σ0Α
Είδος: ΔΙΟΡΙΣΜΟΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 25/04/2012 08:48:31ΑΔΑ: Β4ΩΧΙ-7ΑΣ
Είδος: ΔΙΟΡΙΣΜΟΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 25/04/2012 08:40:23ΑΔΑ: Β4ΩΧΙ-ΙΙΒ
Είδος: ΔΙΟΡΙΣΜΟΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 25/04/2012 08:34:18ΑΔΑ: Β4ΩΧΙ-ΜΞΨ
Είδος: ΔΙΟΡΙΣΜΟΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 25/04/2012 08:24:57ΑΔΑ: Β4ΩΧΙ-ΗΝΦ
Είδος: ΔΙΟΡΙΣΜΟΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 24/04/2012 12:40:30ΑΔΑ: Β4ΩΝΙ-01Σ
Είδος: ΔΙΟΡΙΣΜΟΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 19/04/2012 10:42:51ΑΔΑ: Β4Ω2Ι-0ΒΙ
Είδος: ΔΙΟΡΙΣΜΟΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 19/04/2012 09:38:06ΑΔΑ: Β4Ω2Ι-0Ξ0
Είδος: ΔΙΟΡΙΣΜΟΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 19/04/2012 08:45:03ΑΔΑ: Β4Ω2Ι-ΥΒΦ
Είδος: ΔΙΟΡΙΣΜΟΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 19/04/2012 08:23:59ΑΔΑ: Β4Ω2Ι-0ΚΩ
Είδος: ΔΙΟΡΙΣΜΟΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 18/04/2012 11:45:20ΑΔΑ: Β4ΩΔΙ-Φ4Ν
Είδος: ΔΙΟΡΙΣΜΟΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 18/04/2012 11:32:02ΑΔΑ: Β4ΩΔΙ-ΨΥΥ
Είδος: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 18/04/2012 11:28:41ΑΔΑ: Β4ΩΔΙ-ΙΙ4
Είδος: ΔΙΟΡΙΣΜΟΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 18/04/2012 11:14:23ΑΔΑ: Β4ΩΔΙ-Ξ6Ψ
Είδος: ΔΙΟΡΙΣΜΟΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 17/04/2012 13:39:52ΑΔΑ: Β4Ω3Ι-9Χ9
Είδος: ΔΙΟΡΙΣΜΟΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 17/04/2012 13:15:53ΑΔΑ: Β4Ω3Ι-Ψ6Θ
Είδος: ΔΙΟΡΙΣΜΟΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 17/04/2012 13:09:54ΑΔΑ: Β4Ω3Ι-Γ1Μ
Είδος: ΔΙΟΡΙΣΜΟΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 17/04/2012 13:05:20ΑΔΑ: Β4Ω3Ι-Υ71
Είδος: ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ
Ημερομηνία: 06/04/2012 10:47:37ΑΔΑ: Β4ΩΚΙ-Κ8Ω
Είδος: ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου