--ΣΥΣΠΕΙΡΩΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ------ ΟΙ ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΙ ΤΩΝ ΕΔ ΚΑΙ ΣΑ ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΣΕΕ

....www.syndesmosee.org .... ... Η ΜΟΝΗ ΕΝΤΙΜΗ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ.... ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΛΑΟΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΟΣ ΠΡΟΧΩΡΑΜΕ ΜΕ ΤΟΝ ΣΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΤΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ...

Τετάρτη, 26 Σεπτεμβρίου 2012

ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ !


5 προτάσεις start-up επενδύσεων

Απευθύνω 5 προτάσεις start-up επενδύσεων σε δημιουργικούς Έλληνες, αυτούς που τολμούν να σκέπτονται, αυτούς που έχουν σκοπό να προχωρήσουν σε πρωτοπόρες δράσεις. Οι υπόλοιποι : δεν θα μπορέσουμε.
Πρώτη πρόταση : ένα πρόγραμμα σε περιβάλλον web που θα οργανώνει τις μεταφορές κάνοντας πράξη το «πες μας πού πας να σε πάμε».
Ο πελάτης θα παραγγέλνει πού θέλει να βρεθεί και πότε, ξεκινώντας από εκεί που θα βρίσκεται, χρησιμοποιώντας τον βέλτιστο συνδυασμό μέσων μεταφοράς –
μαζικής και μη. Η απάντηση του προγράμματος θα είναι προσαρμοσμένη και στο προφίλ του.
Με το πρόγραμμα υπάρχει η δυνατότητα να προγραμματίζεται βέλτιστη εξυπηρέτηση τόσο τακτικών μετακινήσεων όσο και τελείως αιφνιδίων αναγκών μετακίνησης, σε ανταγωνιστικό χρόνο, άνεση και κόστος.
Ειδικότερα θα μπορούν ακόμη να οργανώνονται μεταφορές μαθητών σχολείων, προσωπικού επιχειρήσεων, τουριστών κ.λ.π.,
Ακόμη μεγαλύτερη διαφορά με τα προγράμματα που ήδη κυκλοφορούν στην αγορά είναι στη δυνατότητα να υποστηρίζεται η σύνταξη κυκλοφοριακών μελετών ανώτερου επιπέδου από τις σημερινές.
Δεύτερη πρόταση : ένα προχωρημένο στατιστικό μοντέλο αμερόληπτης αξιολόγησης της προσπάθειας αθλουμένων, ανάλογα με τα σωματικά, ηλικιακά κ.λ.π. χαρακτηριστικά τους.
Πρόκειται για αντικειμενικό try score που οδηγεί τον καθένα σε προσωπικούς στόχους άθλησης και αναμένεται να έχει ισχυρή επίδραση στον μαζικό αθλητισμό, αλλά και ευρύτερες εφαρμογές, ιδίως στις ασφάλειες.
Τρίτη πρόταση : ένα πρόγραμμα τεχνικής ανάλυσης options, με την μελέτη απλής μεταβλητής που εκφράζει ενιαία όλα τα τρέχοντα data συμβολαίων του υπ’ όψιν αντικειμένου.
Στόχος είναι η σημαντικής ακρίβειας πρώιμη πρόβλεψη της τιμής που θα λήξουν τα συμβόλαια και η προσοδοφόρα λήψη κατάλληλων σύνθετων θέσεων.
Τέταρτη πρόταση : ένα πρόγραμμα σε περιβάλλον web που θα οργανώνει και διασφαλίζει τον γόνιμο παραγωγικό διάλογο.
Συγκεκριμένα θα διαχειρίζεται την συζήτηση σεναρίων, με τη συντεταγμένη διατύπωση διευκρινιστικών ερωτήσεων, αντιρρήσεων και εναλλακτικών προτάσεων, οργανώνοντας άμεσες διαδικασίες ψήφισής τους από τους κατά περίπτωση έχοντες λόγο.
[5] Καινοτόμο φορολογικό σύστημα

Δυο λόγια για την πρόταση-κλειδί, την πέμπτη πρόταση. Αφορά την περαιτέρω επεξεργασία της προμελέτης μου για ένα καινοτόμο φορολογικό σύστημα στη χώρα μας. Φορολογική επανάσταση.
Η πρόταση έχει υποβληθεί την 31η Μαΐου δημοσίως και αυτοβούλως στον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος και είναι προσιτή μέσω του επώνυμου blog μου στο capital.
Θα αναφερθώ μόνο σε ορισμένα σημεία της προμελέτης, απευθυνόμενος σε αυτούς που είτε την έχουν μελετήσει είτε θα το κάνουν τώρα.
Η παρουσιαζόμενη «Ελληνοκεντρική θεώρηση του προβλήματος» εντοπίζει τον πυρήνα της κρίσης στη χώρα μας στον παραλογισμό της κεντρικής φιλοσοφίας του εν χρήσει φορολογικού συστήματος, που φορολογεί το εισόδημα και τις συναλλαγές.
Αντ’ αυτών προτείνεται ένα εξ ολοκλήρου νέο σύστημα 7 απλών φόρων. Φορολογείται κυρίως η περιουσία και η αξία των επιχειρήσεων, ενδεικτικά με 1% ετησίως. Επίσης προβλέπεται περιορισμένος αριθμός ειδικών φόρων κατανάλωσης, ανταποδοτικού χαρακτήρα, για την προστασία του περιβάλλοντος, της υγείας και της δημόσιας ασφάλειας.
Είναι πράγματι δύσκολο να συλλάβει κανείς το νέο φορολογικό τοπίο και την άρδην αλλαγή στο πλέγμα των σχέσεων. Οι περισσότεροι δυσκολεύονται χαρακτηριστικά να αντιληφθούν ακόμη και το ότι προδιαγράφεται να είναι οι μόνοι φόροι και όχι πρόσθετοι.
Η φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας – μάλιστα πέραν της ελάχιστης περιουσίας διαβίωσης – είναι η μοναδική φορολογική επιβάρυνσή της. Ταυτόχρονα ο φορολογούμενος θα έχει απαλλαγεί οριστικά από φόρους εισοδήματος, μεταβιβάσεων, ΦΠΑ κ.λ.π. και δεν θα κάνει ούτε καν φορολογική δήλωση.
Από τους νεοεισαγόμενους θεσμούς ενδεικτικά αναφέρω τη διαδικασία αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων (ακίνητα, αυτοκίνητα, επιχειρήσεις) μέσω διαφανούς συστήματος. Ο θεσμός αυτός είναι ο πυλώνας της ιδέας.
Το σύστημα διασφαλίζει την μοναδική και ρεαλιστική εκτίμηση της αξίας τους, αφού αυτή θα ισχύει για όλες τις περιπτώσεις : δανειοδότηση, ασφάλιση, απαλλοτρίωση, δικαστικές διενέξεις κ.λ.π.
Επίσης το καινοτόμο σύστημα απ’ ευθείας είσπραξης των ειδικών φόρων κατανάλωσης, μέσω ειδικών ηλεκτρονικών καρτών, επιφέρει συντριπτικό χτύπημα στα κυκλώματα λαθρεμπορίας πετρελαιοειδών, οινοπνευματωδών και καπνού.
Όσοι έδωσαν την προσοχή τους στη μελέτη αντιλαμβάνονται αβίαστα ότι αποτελεί την οδό υπέρβασης της κρίσης, που φιλοδοξεί βασίμως να πυροδοτήσει ένα μακροχρόνιο ενάρετο κύκλο ανάπτυξης της Χώρας μας. Σίγουρα είναι ένα σενάριο που πρέπει να εξετασθεί ενδελεχώς και αυτό ζητώ από όσους είναι σε θέση να το κάνουν.
Εμφανώς η διαμορφωνόμενη Νέα Ελλάδα, ένα πράγματι μεγαλεπήβολο όραμα, αλλά πραγματοποιήσιμο, προοιωνίζεται ως επιχειρηματικός και ταυτόχρονα εργασιακός παράδεισος και με συρρικνωμένη αβίαστα την κρατική γραφειοκρατία.
Παρά ταύτα πολλοί δυσπιστούν και εντοπίζουν την προσοχή τους στα δημοσιονομικά. Αρνούνται να αντιληφθούν ότι το ζητούμενο είναι η ανάπτυξη, η έναρξη ενός μακροχρόνιου ενάρετου κύκλου.
Οι διορατικοί – στους οποίους και απευθύνομαι – διαβλέπουν την άνετη εξυπηρέτηση ακόμη και του δυσβάστακτου δημόσιου χρέους, αλλά οπωσδήποτε χρειάζονται αριθμητικές εκτιμήσεις.
Από την άλλη η πρόταση αφοπλίζει τις επιθετικές διαθέσεις του ΔΝΤ και των εταίρων μας, που μας έχουν υπό επιτήρηση στερώντας μας την εθνική μας κυριαρχία. Κανονικά έχουν κάθε λόγο όχι απλώς να υιοθετήσουν την πρόταση, αλλά να την επιβάλουν. Διασφαλίζει τα συμφέροντά τους.
Σε περίπτωση άρνησης θα κληθούν να δικαιολογήσουν στην ανθρωπότητα γιατί επιβάλλουν στυγνά μέτρα, και μάλιστα στον πλέον ιστορικό λαό του πλανήτη, ενώ υπάρχει ανώδυνος τρόπος ικανοποίησης των απαιτήσεών τους και μάλιστα ταχύτερα και ασφαλέστερα.
Οι μάσκες πέφτουν. Όλες !
Φίλοι,
Εν όψει συζήτησης του Κρατικού Προϋπολογισμού του Οικονομικού Έτους 2013 σας καλώ να ετοιμάσουμε μαζί συγκεκριμένη πρόταση, πάνω στη βασική φιλοσοφία της υπάρχουσας προμελέτης.
Η δυσκολία είναι στη συλλογή στοιχείων και τη διατύπωση εκτιμήσεων που να αντέχουν στην κακόπιστη κριτική. Αυτό γιατί πολλά από τα απαιτούμενα μακροοικονομικά μεγέθη είτε δεν έχουν καν εκτιμηθεί είτε τα διατιθέμενα στοιχεία είναι αναξιόπιστα.
Ταυτόχρονα απαιτούνται εύλογες εκτιμήσεις των μεγεθών εσόδων και εξόδων σε ένα τελείως νέο περιβάλλον. Πρόκειται πράγματι για προϋπολογισμό από μηδενική βάση.
Συγκεκριμένα, στο σκέλος των εσόδων :
Στον υπολογισμό των εσόδων του φόρου περιουσίας διαβίωσης οικογένειας απαιτείται υπολογισμός της συνολικής αξίας ακινήτων της χώρας, τη στιγμή που οι βάσεις του ΕΤΑΚ και του ΤΑΠ είναι αναξιόπιστες (αυθαίρετα, αδήλωτα κ.λ.π.). Εξ άλλου σήμερα δεν αποτιμάται ρεαλιστικά η αξία του περιβάλλοντος χώρου, της θέας, της προνομιακής θέσης κ.λ.π. που πια θα συνεκτιμώνται αβίαστα εκ συστήματος.
Ιδιαίτερα ελλιπή είναι τα στοιχεία αξιών για παραθεριστικές κατοικίες, ιδίως αυθαίρετες ή/και πολυτελείς.
Για το φόρο αξίας επιχειρήσεων, οι οποίες σήμερα εμφανώς αγωνιούν, φυτοζωούν ή κλείνουν, θα απαιτηθεί αναδρομή σε παρελθούσες αξίες.
Ιδιαίτερα, σημασία έχει η αποτίμηση της συνολικής αναβάθμισης της αξίας των τουριστικών επιχειρήσεων, βάσει των εκτιμήσεων στο Δ. κεφάλαιο της προμελέτης «ΟΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ».
Επίσης και των πλοίων, καθώς η σταθερή φορολόγηση με 1% επί της αξίας τους και με τα πληρώματα ουσιαστικά υπό φορολογική ασυλία, αναμένεται να προσελκύσει μεγάλο μέρος του ελληνόκτητου στόλου. Σήμερα μόνο το 25 % των Ελληνικής ιδιοκτησίας πλοίων φέρει τη γαλανόλευκη.
Δεν είναι μικρή και η αναμενόμενη ευρύτερη διάχυση της ανάπτυξης σε όλους τους κλάδους – ιδίως τις τράπεζες, τη διατροφή και τις κατασκευές.
Επισημαίνεται ότι οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης θα ενσωματώνουν και τον αντίστοιχο ισχύοντα Φ.Π.Α., ενώ θα πρέπει να συνεκτιμηθεί η εκ προοιμίου εξάλειψη της έννοιας του λαθρεμπορίου.
Επισημαίνεται ότι το 2013, τον κρίσιμο μεταβατικό χρόνο, θα εισπραχθεί φόρος εισοδήματος, ενώ στο νέο αναπτυξιακό τοπίο αναμένεται να καταστεί δυνατή η είσπραξη παλαιών οφειλών που ανέρχονται σε δεκάδες δις ευρώ.
Τα μη φορολογικά έσοδα τίθενται ασφαλώς σε νέες βάσεις, εφ’ όσον – βέβαια – στέκουν οι διατυπούμενες αναπτυξιακές προσδοκίες. Ιδιαίτερα, εν όψει δρομολόγησης και της καινοτόμας πρότασής μου για τις μεταφορές [βλ. πρώτη πρόταση], θα είναι θεαματική η επίδραση στα οικονομικά των δημόσιων συγκοινωνιακών φορέων –  σήμερα εξόχως ζημιογόνων.
Στο σκέλος των εξόδων :
Η δαπάνη εξυπηρέτησης  του δημόσιου χρέους αναμένεται να αποκλιμακωθεί, λόγω κυρίως του μηδενισμού του κινδύνου χρεοκοπίας της χώρας.
Δαπάνες όπως λόγω ανεργίας ή επιδοτήσεων προγραμματίζεται να μηδενισθούν ως άνευ λόγου υπάρξεως. Αναμένεται να χαλαρώσουν και τα μέτρα ασφαλείας.
Στο δημόσιο τομέα αναμένεται ευλόγως ρεύμα δημοσίων υπαλλήλων προς τον και πάλι ελκυστικό ιδιωτικό τομέα, ιδίως στην κατεύθυνση της  ανάπτυξης υγιούς επιχειρηματικότητας.
Οι δαπάνες υγείας θα επανέλθουν σύντομα τουλάχιστον σε λογικά πλαίσια.
Οι αμυντικές δαπάνες τίθενται υπό νέες βάσεις, καθώς η ισχύς της χώρας μας αναβαθμίζεται διεθνώς και μπορούν να αποφευχθούν σημαντικά κονδύλια σε μη στρατηγικά όπλα.
Επισημαίνεται ότι κάθε άλλο παρά ευκαταφρόνητη είναι η ελάφρυνση από την μη καταβολή Φ.Π.Α. από το δημόσιο στους προμηθευτές του.
Η πρόταση έχει την ισχύ να ανατρέψει δια της πειθούς την βασική φορολογική πολιτική και νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σαν λύση και της εντεινόμενης κρίσης χρέους στην ευρωζώνη. Μπορεί όμως κάλλιστα να στηρίξει από θέσεως ισχύος και μία αυτοδύναμη πορεία της χώρας.
Εάν τελικά απαιτηθεί επάνοδος στο εθνικό νόμισμα, η διαμορφούμενη πρόσθετη πρόταση είναι για κοπή νομίσματος με αντίκρισμα στην ακίνητη περιουσία – ιδιωτική και δημόσια
Συνεπώς,
Καλώ όλους, ακόμη και αυτούς που εκτέθηκαν αγνοώντας την πρόταση ή υπονομεύοντάς την, να δούμε μπροστά !
Θα την επεξεργασθούμε συλλογικά και θα την επιβάλουμε ! Είναι ώρα για δράση !
Η πρόταση φιλοδοξεί βασίμως να πυροδοτήσει ένα μακροχρόνιο ενάρετο κύκλο ανάπτυξης της Χώρας μας.

Είναι προφανές ότι, σε περίπτωση επιτυχίας του εγχειρήματος, η προβολή της ομάδας εργασίας που θα το επεξεργασθεί και θα το προωθήσει θα είναι ευρεία.
Οι προτάσεις απευθύνονται αδιακρίτως σε όσους θα μπορούσαν να συμβάλουν, όπως χρηματοδότες επενδυτές, πανεπιστήμια, ιδρύματα που έχουν σκοπούς σχετιζόμενους με την πρόοδο της Χώρας μας, καθώς και σε κατά περίπτωση δυνητικούς πελάτες.
Επίσης οι προτάσεις απευθύνονται κατά περίπτωση σε όσους θα ήθελαν να τις υλοποιήσουν μετά από σύνταξη μελέτης σκοπιμότητας από τον υποφαινόμενο ή/και με την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών.
Κατά μείζονα λόγο απευθύνεται σε επιστήμονες και άλλους επαγγελματίες που θα ενδιαφέρονταν να συμβάλουν συνεισφέροντας προσωπική εργασία, με συμμετοχή στα οφέλη των αντίστοιχων εγχειρημάτων.

Πάμε ΜΑΖΙ ;


16/9/2012

Κώστας Τζαναβάρας Α.Τ.Μ. – Ε.Μ.Π.,
Σύμβουλος μηχανικός & μελετητής Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών Έργων
Πάροχος γενικών τεχνικών και επιστημονικών συμβουλών - Συγγραφέας
ktzanavaras@otenet.gr  τηλ. 2742026049 Τ.Θ. 58 ΚΙΑΤΟ 20200

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου