--ΣΥΣΠΕΙΡΩΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ------ ΟΙ ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΙ ΤΩΝ ΕΔ ΚΑΙ ΣΑ ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΣΕΕ

....www.syndesmosee.org .... ... Η ΜΟΝΗ ΕΝΤΙΜΗ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ.... ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΛΑΟΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΟΣ ΠΡΟΧΩΡΑΜΕ ΜΕ ΤΟΝ ΣΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΤΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ...

Κυριακή, 10 Μαρτίου 2013

Προσβολή πράξεων αναπροσαρμογής συντάξεων


Ενημερωτικό Σημείωμα προς Σύνδεσμο Εθνικής Ενότητας
Θέμα: Προσβολή πράξεων αναπροσαρμογής συντάξεων από 1/8/2012 σύμφωνα με Ν.4093/2012.
______________________________________
Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους  υπέγραψε πράξεις αναπροσαρμογής συντάξεων μεταξύ άλλων και αυτών των συνταξιούχων των Ενόπλων Δυνάμεων.
Κάθε ενδιαφερόμενος  με αίτημα την  άρση της  παραπάνω μείωσης και την επιστροφή του παρακρατηθέντος ποσού,  δύναται σύμφωνα με το νόμο, εντός δύο μηνών  από την κοινοποίηση των εγγράφων από το ΓΛΚ (ημερομηνία που φέρει το έγγραφο του ΓΛΚ στο άνω μέρος ),  να προβεί στις εξής ενέργειες:

1.   Άσκηση Ένστασης :
Στο Α΄ Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου μέσω του ΓΛΚ, όπου κατατίθεται η ένσταση.
2.   Κόστος ένστασης: 30 ευρώ πλέον ΦΠΑ 23%, παράβολο 20 ευρώ
3.   Αποδοχή ή σιωπηρή απόρριψη της ένστασης, (είθισται το δεύτερο).
4.   Άσκηση Έφεσης ενώπιον του Γ Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ατομικά ή συλλογικά, την οποία καταθέτει αυτοπροσώπως και υπογράφει ο αιτών, προκειμένου να μειωθεί το κόστος, καθώς εάν κατατεθεί και υπογραφεί από δικηγόρο, υπάρχει επιβάρυνση με το γραμμάτιο του Δικηγορικού Συλλόγου.(δείτε παρατήρηση στο τέλος του σημειώματος) Στην εκδίκαση των εφέσεων είναι υποχρεωτική η παρουσία δικηγόρου, μόνον αν η αρχική έφεση δεν είχε υπογραφεί από αυτόν. Αν η έφεση που είχε κατατεθεί είχε από την αρχή υπογραφεί από δικηγόρο  (όπου τότε καταβάλλεται το κόστος του γραμματίου) τότε δεν απαιτείται παράσταση δικηγόρου κατά την εκδίκαση της εφέσεως
5.   Το κόστος της έφεσης αναλύεται ως εξής:
Σύνταξη έφεσης:  30 ευρώ πλέον ΦΠΑ 23%, παράβολο: 20 ευρώ, ένσημα: 17 ευρώ, επίδοση: 30 ευρώ πλέον ΦΠΑ.
6.   Η έφεση προσδιορίζεται και συζητείται μετά από την παρέλευση τριών ή τεσσάρων ετών.
7.   Κόστος παράστασης δικηγόρου ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου υποχρεωτική πλέον ανέρχεται σε 285,00 ευρώ (σύμφωνα με τα ισχύοντα οικονομικά δεδομένα)
8.   Ειδικότερα προβλέπεται διαδικασία, με κατάθεση ένδικου βοηθήματος ξανά ενώπιον του Γ τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την δικαστική επιδίωξη ποσών που ήδη έχουν παρακρατηθεί από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, λόγω των γενομένων μειώσεων συντάξεων, όπου εδώ υπάρχει και κόστος δικαστικού ενσήμου που ανέρχεται σε 1% επί του ποσού της αίτησης, εκτός εάν το αιτούμενο ποσό είναι μέχρι 6.000 ευρώ, οπότε δεν καταβάλλεται δικαστικό ένσημο.

Παρατήρηση:  Οι εφέσεις κατά των πράξεων μειώσεων των συντάξεων, ενώπιον του Γ Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αν αφορούν το ίδιο θέμα και για μεγάλη μερίδα πολιτών, αντιμετωπίζονται ως μια ειδική περίπτωση,  το Ελεγκτικό Συνέδριο θα αποφασίσει  αν θα πρέπει για όλες αυτές τις ομοειδείς εφέσεις να τηρηθεί η διαδικασία της πρότυπης δίκης. Δηλαδή εξετάζει αν πληρούνται οι προϋποθέσεις και συντρέχουν οι λόγοι για να αντιμετωπισθεί το θέμα με διεξαγωγή πρότυπης δίκης. Αν αποφασισθεί η διενέργεια πρότυπης δίκης διεξάγεται για ένα συγκεκριμένο μόνον θιγόμενο που έχει ασκήσει έφεση. Αν το αποτέλεσμά της είναι ευνοϊκό τότε από την πρότυπη δίκη έχουμε αποτελέσματα ανώτατου βαθμού(Ολομέλεια Ελεγκτικού Συνεδρίου). Το Ελεγκτικό Συνέδριο επίσης αποφαίνεται αν τα αποτελέσματα της πρότυπης δίκης θα έχουν αυτόματα αποτέλεσμα για όλες τις ήδη  υποβληθείσες εφέσεις (άρα πρέπει να ασκήσει ήδη ο κάθε ενδιαφερόμενος το σχετικό ένδικο βοήθημα), λόγω συνάφειας. Αν το Ελεγκτικό Συνέδριο κρίνει ότι η πρότυπη δίκη ήταν αρκετή τότε δε προχωράει σε εκδίκαση κάθε μιας έφεσης χωριστά. Αν όμως κρίνει το αντίθετο τότε εκδικάζει όλες. είθισται το Ελεγκτικό Συνέδριο που θα εκδικάσει τις ατομικές εφέσεις να μην  κρίνει  διαφορετικά από την ευνοϊκή απόφαση της Ολομέλειας.

Στην διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση
Με εκτίμηση
Νίκη Πολυκανδριώτη

Δικηγορικό Γραφείο Νίκης Πολυκανδριώτη και Συνεργατών
Δυρραχίου αρ. 38, Σεπόλια ΤΚ 10443/ 
και Νομός Φωκίδος, Άμφισσα

Επικοινωνία και ραντεβού: 210 5139360/ 6977 621303
_____________________________________

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου