--ΣΥΣΠΕΙΡΩΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ------ ΟΙ ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΙ ΤΩΝ ΕΔ ΚΑΙ ΣΑ ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΣΕΕ

....www.syndesmosee.org .... ... Η ΜΟΝΗ ΕΝΤΙΜΗ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ.... ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΛΑΟΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΟΣ ΠΡΟΧΩΡΑΜΕ ΜΕ ΤΟΝ ΣΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΤΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ...

Πέμπτη, 23 Φεβρουαρίου 2012

Θέματα Συνεδρίου - Υποψηφιότητες

Το 1ο Τακτικό Συνέδριο του Συνδέσμου Εθνικής Ενότητας , που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 04 Μαρτίου 2012  στην Αθήνα, με ώρα έναρξης την 09:00, στο Ξενοδοχείο President επι της οδού Κηφισίας 43, έχει ως σκοπό σύμφωνα με το καταστατικό και την σχετική εκδοθείσα ανακοίνωση  την : 


1. Εκλογή του Προέδρου του κόμματος.

Δικαίωμα υποβολής Υποψηφιότητας
Τα μέλη που είναι εγγεγραμμένα μέχρι 21 Φεβρουαρίου 2012 και ώρα 19:00 τα οποία είναι οικονομικώς τακτοποιημένα και παρόντα στο συνέδριο.
Δυνατότητα οικονομικής τακτοποίησης θα παρέχεται και την ημέρα του Συνεδρίου.
Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα ως υπόδειγμα το οποίο υπάρχει ΕΔΩ
Υπεύθυνη Δήλωση η οποία υπάρχει ΕΔΩ
Υποβολή σχεδίου ομιλίας μεγίστης διάρκειας 10 λεπτών
Τρόπος Υποβολής Απαιτουμένων Δικαιολογητικών
    α. Ταχυδρομικώς: Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν περιέλθει στα Γραφεία του Συνδέσμου (Ναυαρίνου 17, Αθήνα ,ΤΚ 10680) μέχρι την 12:00 ώρα της 29 Φεβρουαρίου 2012 (ημέρα Τετάρτη).
Επιβεβαίωση λήψης υποψηφιότητας θα πραγματοποιείται με μέριμνα του υποψηφίου τηλεφωνώντας στον Α΄Αντιπρόεδρο Κ. Γεώργιο Γερούλη τηλ 6983 504 368.
    β. Ηλεκτρονικά: Στο email syndesmosee@gmail.com μέχρι την 12:00 ώρα της 29 Φεβρουαρίου 2012
Για επιβεβαίωση λήψης υποψηφιότητας θα αποστέλλεται απαντητικό email εντός 24 ωρών
    γ. Αυτοπροσώπως : Στα γραφεία του Συνδέσμου από ώρα 10:00 έως 12:00 κατά τις εργάσιμες ημέρες και μέχρι την 12:00 ώρα της 29ης Φεβρουαρίου 20122. Εκλογή των 11 μελών του Ανωτάτου Πολιτικού Συμβουλίου.

Δικαίωμα υποβολής Υποψηφιότητας
Τα μέλη που είναι εγγεγραμμένα μέχρι 21 Φεβρουαρίου 2012 και ώρα 19:00 τα οποία είναι οικονομικώς τακτοποιημένα και παρόντα στο συνέδριο.
Δυνατότητα οικονομικής τακτοποίησης θα παρέχεται και την ημέρα του Συνεδρίου.
ΥποχρεώσειςΟπως ορίζονται από το άρθρο 11 του καταστατικού.
Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα ως υπόδειγμα το οποίο υπάρχει ΕΔΩ
Υπεύθυνη Δήλωση η οποία υπάρχει ΕΔΩ
Υποβολή σχεδίου ομιλίας μεγίστης διάρκειας 3 λεπτών
Τρόπος Υποβολής Απαιτουμένων Δικαιολογητικών
    α. Ταχυδρομικώς: Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν περιέλθει στα Γραφεία του Συνδέσμου (Ναυαρίνου 17, Αθήνα ,ΤΚ 10680) μέχρι την 12:00 ώρα της 29 Φεβρουαρίου 2012 (ημέρα Τετάρτη).
Επιβεβαίωση λήψης υποψηφιότητας θα πραγματοποιείται με μέριμνα του υποψηφίου τηλεφωνώντας στον Α΄Αντιπρόεδρο Κ. Γεώργιο Γερούλη τηλ 6983 504 368.
    β. Ηλεκτρονικά: Στο email  syndesmosee@gmail.com μέχρι την 12:00 ώρα της 29 Φεβρουαρίου 2012
Για επιβεβαίωση λήψης υποψηφιότητας θα αποστέλλεται απαντητικό email εντός 24 ωρών
    γ. Αυτοπροσώπως : Στα γραφεία του Συνδέσμου από ώρα 10:00 έως 12:00 κατά τις εργάσιμες ημέρες και μέχρι την 12:00 ώρα της 29ης Φεβρουαρίου 2012


 
3. Εκλογή 50 μελών για την Κεντρική επιτροπή και 20 αναπληρωματικών.

Δικαίωμα υποβολής Υποψηφιότητας
Τα μέλη που είναι εγγεγραμμένα μέχρι 21 Φεβρουαρίου 2012 και ώρα 19:00 τα οποία είναι οικονομικώς τακτοποιημένα και παρόντα στο συνέδριο και δεν ανήκουν στην Υπάρχουσα Κεντρική Επιτροπή του Συνδέσμου. Η υπάρχουσα Κεντρική Επιτροπή απαρτίζεται, σύμφωνα με το Αρθρο 13 Β1 του καταστατικού, από όλους τους πολίτες με δικαίωμα ψήφου που υπέγραψαν το κατασταστικό. 
Δυνατότητα οικονομικής τακτοποίησης θα παρέχεται και την ημέρα του Συνεδρίου.
ΥποχρεώσειςΟπως ορίζονται από το άρθρο 13 του καταστατικού.
Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα ως υπόδειγμα το οποίο υπάρχει ΕΔΩ
Υπεύθυνη Δήλωση η οποία υπάρχει ΕΔΩ
Τρόπος Υποβολής Απαιτουμένων Δικαιολογητικών
    α. Ταχυδρομικώς: Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν περιέλθει στα Γραφεία του Συνδέσμου (Ναυαρίνου 17, Αθήνα ,ΤΚ 10680) μέχρι την 12:00 ώρα της 29 Φεβρουαρίου 2012 (ημέρα Τετάρτη).
Επιβεβαίωση λήψης υποψηφιότητας θα πραγματοποιείται με μέριμνα του υποψηφίου τηλεφωνώντας στον Α΄Αντιπρόεδρο Κ. Γεώργιο Γερούλη τηλ 6983 504 368.
    β. Ηλεκτρονικά: Στο email  syndesmosee@gmail.com μέχρι την 12:00 ώρα της 29 Φεβρουαρίου 2012
Για επιβεβαίωση λήψης υποψηφιότητας θα αποστέλλεται απαντητικό email εντός 24 ωρών
    γ. Αυτοπροσώπως : Στα γραφεία του Συνδέσμου από ώρα 10:00 έως 12:00 κατά τις εργάσιμες ημέρες και μέχρι την 12:00 ώρα της 29ης Φεβρουαρίου 2012

4Καθορισμός της ιδεολογίας του κόμματος.

Θα αναγνωσθεί η ιδεολογία του Συνδέσμου Εθνικής Ενότητας όπως την εισηγήθηκε η Κεντρική Επιτροπή στη συνεδρίαση της 05 Φεβρουαρίου 2012 και θα ζητηθεί η έγκρισή της από τους Συνέδρους.

5. Εγκριση των προτεινομένων τροποποιήσεων του καταστατικού.
Τα τακτικά μέλη δύνανται να υποβάλουν ολοκληρωμένες προτάσεις τροποποίησης του καταστατικού μέχρι την 28 Φεβρουαρίου 2012 στον Α΄ Αντιπρόεδρο Κ Πανταζή Βασίλειο στο email: vpanta@hotmail.gr
Το Ανώτατο Πολιτικό Συμβούλιο του Συνδέσμου θα εισηγηθεί προς το Συνέδριο την έγκριση τροποποιήσεων του Καταστατικού

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου