--ΣΥΣΠΕΙΡΩΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ------ ΟΙ ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΙ ΤΩΝ ΕΔ ΚΑΙ ΣΑ ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΣΕΕ

....www.syndesmosee.org .... ... Η ΜΟΝΗ ΕΝΤΙΜΗ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ.... ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΛΑΟΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΟΣ ΠΡΟΧΩΡΑΜΕ ΜΕ ΤΟΝ ΣΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΤΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ...

Τρίτη, 9 Οκτωβρίου 2012

ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ Μ.Τ. ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ


ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:
ΠΡΟΣ:
ΚΟΙΝ.:
ΕΓΑ/ΓΕΣ-ΓΕΣ/ΔΟΙ/1γ
ΕΓΑ/ΓΕΝ-ΓΕΝ/Ε3-V
ΕΓΑ/ΓΕΑ- ΓΕΑ/Δ6/1γ
ΓΡ. ΑΡΧΗΓΟΥ ΕΛ.ΑΣ
ΓΡ. ΑΡΧΗΓΟΥ Λ.Σ
Σ.Γ ΥΦΕΘΑ κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ
Σ.Γ ΥΦΕΘΑ κ. ΕΛΕΥΣΙΝΙΩΤΗ
ΕΓΑ/ΓΕΕΘΑ- ΓΕΕΘΑ/Γ3
ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ/ΤΜ. ΟΙΚ. ΜΕΡ. &
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ/ΓΡ. Ν.Π (2)
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜ. ΟΙΚ. ΜΕΡ. & ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΓΡ. ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
Τηλέφ. 210-6598568, FAX 2106542280
Φ.950/114/133327
Σ.1766
Αθήνα, 28 - 09 - 2012
Συν
ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Επιτροπής για τα Μετοχικά Ταμεία των Ενόπλων Δυνάμεων.
ΣΧΕΤ.: α. Φ.800/15/195883/Σ.45/27-8-2012/Σ.Γ ΥΦΕΘΑ κ. Καράμπελα
β. Φ.900/59/196283/Σ.91/19-9-2012/Σ.Γ ΥΦΕΘΑ κ. Καράμπελα
γ. Φ. 951.198/863668/Σ.7313/21-9-2012/ΓΕΣ/ΔΟΙ/1γ
δ. Το από 20-9-2012 e-mail ΓΕΝ/Ε3-V
ε. Φ.800/ΑΔ. 881335/Σ.1717/21-9-2012/ΓΕΑ/Δ6/1γ
στ. Α.Π 8018/1/459-α/20-9-2012/ΕΛ.ΑΣ
ζ. ΣΗΜΑ 201545/20-9-2012/Λ.Σ
ΑΔΑ: Β4ΤΜ6-ΔΨΕ
2
X:\ΜΠΕΛΛΟΣ\ΜΠΕΛΛΟΣ 2012\ΕΓΓΡΑΦΑ\Φ.950\Φ.950.114 Συγκρότηση Επιτροπής για τα Μετοχικά Ταμεία.doc
3. Επισημαίνεται ότι οι εκπρόσωποι των Επιτελείων, της ΕΛ.ΑΣ και του
Λ.Σ θα παρουσιάζουν στην επιτροπή επεξεργασμένες και κοστολογημένες θέσεις,
εγκεκριμένες από την ηγεσία τους.
4. Η επιτροπή συνέρχεται σε συνεδριάσεις με μέριμνα του προέδρου της
και βρίσκεται σε απαρτία με παρουσία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) των μελών της,
συμπεριλαμβανομένου οπωσδήποτε του προέδρου, του οποίου η ψήφος λογίζεται διπλή σε
περίπτωση ισοψηφίας.
5. Οι εργασίες της επιτροπής αρχίζουν από την ημερομηνία ισχύος της
παρούσας, η οποία υποχρεούται να παραδώσει το έργο της ανυπερθέτως μέχρι την 22η -
Οκτωβρίου-2012.
Ακριβές Αντίγραφο
Ευάγγελος Μπέλλος
Μ.Υ. ΠΕ Δ-Ο με Β΄ βαθμό
Παναγιώτης Καράμπελας
Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου